Janstis Svets & Mek AB

Ett Gotländskt Svetsföretag etbl 1990

Just nu! Vi söker svetsare! Jobba hos oss

Vi är din pålitliga partner inom mekaniska arbeten, nybyggnation, service- och underhållsarbeten samt licenssvetsning IWS diplomerade, SKF diplomerade samt innehar vi certifieringar inom svets såsom SS-EN-ISO 3834 och SS-EN 1090. Vårt kvalitéts system är certifierat enligt SS-EN-ISO 9001.

Vi har flera års erfarenhet inom sjöfart och industri och sätter arbetsmiljö, miljö, säkerhet, kvalitet och kundnöjdhet i fokus

Så om du behöver hjälp, litet som stort företag, kontakta oss! 

Vi vill alltid se till att våra kunder och anställda ska känna sig trygga och säkra på att vi gjort vårat arbete och att kundernas mål uppfylls till deras förväntningar och önskemål. Detta säkerhets ställer vi att i alltid följa våra policys och kontinuerliga kvalitetsarbete samt hålla våra kompetenser på rätt nivå. Kvaliteten i vårt arbete ska vara så självklar att våra kunder väljer oss samt rekommenderar oss framför andra och detta ser vi till genom att alltid förbättra och utvärdera vårt kvalitetssystem.