Janstis Svets & Mek AB

Ett Gotländskt Svetsföretag etbl 1990

Certifieringar

Vi är certifierade enligt standarden ISO 9001:2015 (ledningssystem för kvalitét)


ISO 3834-2 (kvalitetskrav vid svetsning)

 
EN1090-1, vilket betyder att vi får CE-märka våra byggstålskomponenter.